Ordförande

Ulla Jakobsson

ulla.8552@hotmail.com

0705 37 34 65

Vice Ordförande

Erna Andréasson

casmeja@telia.com

031 - 91 17 15

Sekreterare

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

0708 420378

Kassör

Ingrid Björlin

ingrid.bjorlin@hotmail.com

0760 24 50 73

Styrelseledamot

Britt-Marie Weber

bm@familjenweber.se

0703 921010

Suppleanter

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com

 

Eivor Jansson

LENNART JANSSON4@comhem.se

0705 690988

 

031 - 252378

Revisor

Birgit Andersson

031 - 126908

Suppleant

 

 

Kerstin Andersson

0303 - 748361

 

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck@comhem.se

 

Laila Olsson

lailaolsson41@gmail.com

0702 695504

 

 

0523 - 72020

 

 

 

Styrelsen