Styrelsen

Ordförande

Ulla Jakobsson

ullajakobsson02@gmail.com

0705 37 34 65

Vice Ordförande

Erna Andréasson

casmeja@telia.com

031 - 91 17 15

Sekreterare

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

0708 420378

Kassör

Eivor Jansson

legolas15@icloud.com

031 - 252378

Styrelseledamot

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com

 

0705 690988

Suppleanter

Elisabeth Dahlgren

elisabeth@dahlgren.co

 

Eva Cronell

caj.andersson@hotmail.com

 

Ann-Christin Thorstensson

anth@spray.se

 

0707 666561

 

 

0763 509021

 

 

0727 205151

 

Revisor

Birgit Andersson

 

031 - 126908

Suppleant

 

 

Kerstin Andersson

hallberg.k4709@gmail.com

0303 - 748361

 

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck@comhem.se

 

Ingrid Björlin

ingrid.bjorlin@hotmail.com

0702 695504

 

0760 245073