Styrelsen

Ordförande

Ulla Jakobsson

ullajakobsson02@gmail.com

  0705 37 34 65

Vice Ordförande

Erna Andréasson

casmeja@telia.com

  031 - 91 17 15

Sekreterare

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

  0708 420378

Kassör

Eivor Jansson

legolas15@icloud.com

  031 - 252378

Styrelseledamot

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com


  0705 690988

Suppleanter

Elisabeth Dahlgren

elisabeth@dahlgren.co


Eva Cronell                             

caj.andersson@hotmail.com


Ann-Christin Thorstensson

anth@spray.se


0707 6665610763 5090210727 205151


Revisor

Birgit Andersson


031 - 126908

SuppleantKerstin Andersson

hallberg.k4709@gmail.com

0303 - 748361


 

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck@comhem.se


Ingrid Björlin                                             

ingrid.bjorlin@hotmail.com

  0702 695504


 

  0760 245073