Ordförande

Ulla Jakobsson

ullajakobsson02@gmail.com

0705 37 34 65

Vice Ordförande

Erna Andréasson

casmeja@telia.com

031 - 91 17 15

Sekreterare

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

0708 420378

Kassör

Eivor Jansson

legolas15@icloud.com

031 - 252378

Styrelseledamot

Britt-Marie Weber

bm@familjenweber.se

0703 921010

Suppleanter

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com

 

Elisabeth Dahlgren

elisabeth@dahlgren.co

0705 690988

 

0707 666561

Revisor

Birgit Andersson

031 - 126908

Suppleant

 

 

Kerstin Andersson

0303 - 748361

 

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck@comhem.se

 

Kerstin Andersson

 

0702 695504

 

0303 - 748361

 

 

 

 

Styrelsen