Aktuell Information

   


  VI ÖNSKAR  ALLA MEDLEMMAR          ETT GOTT NYTT ÅR


                    2020


Årsavgiften, 150 kronor, skall vara inbetald senast                          den 29 februari 2020

                                ----


Lista för anmälan till vår-resan kommer att cirkulera           på årsmötet den 4 februari , kl 12:00 på    

                        Aftonstjärnan


Som vanligt så meddelar ni närvaro till:Ulla Jakobsson        mailadr. ullajakobsson02@gmail.com

Tel: 0705-373465


Solveig Johnsson      mailadr. solveigjohnsson18@gmail.com

Tel: 0708-420378


eller någon annan i styrelsen.

     


          


Hälsningar styrelsen/

             och Solveig