Kalendarium       

Snön gnistrade och knarrade under fötterna en kall måndagskväll i februari år 1958 när Kamratföreningen Lindholmsflickor första gången träffades i Lindholmens klubbhus.

Tilläggas skall dock att Föreningen Gamla Lindholmsflickor bildades redan 1946, vilket har framkommit under de senaste 2 åren då föreningen har fått ta del av gammalt material från en anhörig till Greta Åkerman som då blev ordförande för föreningen.

Härefter händer det tydligen något där föreningen ombildas 1958 och får då namnet  Kamratföreningen Lindholmsflickor.

Föreningens mål var att återknyta de band som knutits i skolan och på lekplatserna på Lindholmen.

Syftet med Kamratföreningen Lindholmsflickor är att vara en förening som aktivt arbetar för bevarande av stadsdelens kultur och historia, och samtidigt ett säte där vänskap, gott kamratskap och glädje förenas.

Till stor glädje för oss gamla Lindholmsbor växer det upp en ny och yngre generation på Lindholmen, även andra som är intresserade, på ena eller andra sättet, är välkomna.

Kamratföreningen Lindholmsflickors hopp och önskan är att värva nya medlemmar som kan ta över och driva föreningen vidare i samma goda anda. 

Vi träffas åtta gånger per år i lokalen på Aftonstjärnan.

Allsång, vissångare och bildvisning  är exempel på aktiviteter vid våra träffar.

Utöver dessa träffar gör vi i maj månad en spännande utflykt med buss eller båt och vi äter gott och gör det lite festligt för oss alla.


                                         

                                         Våra möten för 2024 är:

                             

                              23 april                              Medlemsträff

                              21 maj                               Vår-resa

                                             Sommaruppehåll

                              17september                   Medlemsmöte

                              22 oktober                                -"-

                              19 november                            -"-

                              10 december                            -"-


                              7 september  Lindholmens kulturdag 

         

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅRA TRÄFFAR!!!!!!


Styrelsen

Kamratföreningen Lindholmsflickor