Kalendarium

Snön gnistrade och knarrade under fötterna en kall måndagskväll i februari år 1958 när Kamratföreningen Lindholmsflickor första gången träffades i Lindholmens klubbhus.

Föreningens mål var att återknyta de band som knutits i skolan och på lekplatserna på Lindholmen.

Syftet med Kamratföreningen Lindholmsflickor är att vara en förening som aktivt arbetar för bevarande av stadsdelens kultur och historia, och samtidigt ett säte där vänskap och glädje förenas.

Till stor glädje för oss gamla Lindholmsbor växer det upp en ny och yngre generation på Lindholmen, även andra som är intresserade, på ena eller andra sättet, är välkomna.

Kamratföreningen Lindholmsflickors hopp och önskan är att värva nya medlemmar som kan ta över och driva föreningen vidare i den goda andan som har varit och är.

Vi träffas sex gånger per år i lokalen på Aftonstjärnan.

Allsång, vissångare och bildvisning  är exempel på aktiviteter vid våra träffar.

Utöver dessa träffar gör vi i maj månad en spännande utflykt med buss eller båt och vi äter gott och gör det lite festligt för oss alla.


MÖTESTIDER FÖR ÅR 2020


        


 

     ÖVRIGA MÖTEN 2020 ÄR INSTÄLLDA P.G.A. COVID-19


                    VIDARE INFORMATION UNDER ÅRET


HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅRA TRÄFFAR!!!!!!


Styrelsen Kamratföreningen Lindholmsflickor