Kalendarium

Snön gnistrade och knarrade under fötterna en kall måndagskväll i februari år 1958 när Kamratföreningen Lindholmsflickor första gången träffades i Lindholmens klubbhus.

Föreningens mål var att återknyta de band som knutits i skolan och på lekplatserna på Lindholmen.

Syftet med Kamratföreningen Lindholmsflickor är att vara en förening som aktivt arbetar för bevarande av stadsdelens kultur och historia, och samtidigt ett säte där vänskap och glädje förenas.

Till stor glädje för oss gamla Lindholmsbor växer det upp en ny och yngre generation på Lindholmen, även andra som är intresserade, på ena eller andra sättet, är välkomna.

Kamratföreningen Lindholmsflickors hopp och önskan är att värva nya medlemmar som kan ta över och driva föreningen vidare i den goda andan som har varit och är.

Vi träffas sex gånger per år i lokalen på Aftonstjärnan.

Allsång, vissångare och bildvisning  är exempel på aktiviteter vid våra träffar.

Utöver dessa träffar gör vi i maj månad en spännande utflykt med buss eller båt och vi äter gott och gör det lite festligt för oss alla.


MÖTESTIDER FÖR ÅR 2020


Årsmöte på Aftonstjärnan den 4 februari          kl. 12.00

Aktivitetsmöte den 3 mars                                kl. 12.00

Vårmöte den 21 april                                         kl. 12.00

Vårresa den 26 maj

Aktivitetsmöte den 15 september                      kl. 12.00

Höstmöte den 20 oktober                                   kl. 12.00

Jul/Lucia firande den 8 december                      kl. 12.00


HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL VÅRA TRÄFFAR!!!!!!


Styrelsen Kamratföreningen Lindholmsflickor