Lindholmens Historia

Det finns nio album som berör Lindholmen, människorna

som levde och verkade där. Albumen finns förvarade på

    Gamla Lindholmspojkars arkiv i kulturhuset Aftonstjärnan.