Styrelsen

Ordförande

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

0708 - 420378

Vice Ordförande

Ingrid Björlin

ingrid.bjorlin@hotmail.com

0760 - 245073

Sekreterare

Marianne Naversjö

marianne.naversjo@gmail.com

0724 - 528965

Kassör

Eivor Jansson

legolas15@icloud.com

0735 - 051843

Styrelseledamot

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com


0705 -  690988

Suppleanter

Kerstin Andersson

hallberg.k4709@gmail.com

0709 - 164980

Revisor

Birgit Andersson

bm.andersson27@gmail.com

0702 - 762575

SuppleantLaila Olsson

lailaolsson41@gmail.com

0730 - 984186

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck1@outlook.com


Britt Stålbrand

britt@lyckekonsult.se                                            


0702 - 695504


 

0739 - 064767


   

 

Hemsida

Solveig Johnsson