Styrelsen

Ordförande

Solveig Johnsson

solveigjohnsson18@gmail.com

  0708 - 420378

Vice Ordförande

Ulla Jakobsson

ullajakobsson02@gmail.com

0705 - 373465

Sekreterare

Elisabeth Dahlgren

elisabeth@dahlgren.com

0707 - 666561

Kassör

Eivor Jansson

legolas15@icloud.com

0735 - 051843

Styrelseledamot

Gunilla Nyman

gunillanyman@hotmail.com


0705 690988

Suppleanter

Erna Andréasson

Casmeja19"gmail.com


Britt-Marie Jarlemo

britt_marie.jarlemo@telia.com

0735 - 7779200705 - 145838


Revisor

Birgit Andersson

bm.andersson27@gmail.com

031 - 126908

SuppleantKerstin Andersson

hallberg.k4709@gmail.com

0303 - 748361


 

Valberedning

Anita Bräck

anita.bräck1@outlook.com


Ingrid Björlin                                             

ingrid.bjorlin@hotmail.com

  0702 695504


 

  0760 245073


   

 

Hemsida

Solveig Johnsson