Är du intresserad av att bli medlem i


Kamratföreningen Lindholmsflickor?


Klicka här för medlemsansökan!


Skicka ansökan till:

Kamratföreningen Lindholmsflickor

c/o Solveig Johnsson

Kvarnpirsgatan 4

417 64 GÖTEBORG

Telefon; 0708 420378