Kamratföreningen Lindholmsflickor


Hej alla, nya och ´gamla´ flickor,


tack för ett välbesökt möte och att så många kom med hattar, det var roliga, tokiga, vackra och fantasifulla kreationer och Elisabeth Parnevall tog hem priset denna gång med sitt helt otroliga påskägg som hade gjorts till hatt.


Nu stundar vår resa den 28 maj och den utgår som vanligt från Wieselgrensplatsen kl 08:30 för resan norrut mot Sundsby Säteri, Fiskebäckskil och därefter Röe gård.


Det är rekordhögt deltagarantal och därför bestämdes det att vi tar till en bil så att alla kan resa med och för att resmålen inte är så anvlägsna.


Närmast, efter vårt sommaruppehåll, så har vi Kulturdagen den 7 september, där vi som vanligt har vårt loppis i entrén på Aftonstjärnan samt att vi får vara med Lindholmspojkarna i caférörelsen. Därför,  alla  som har något som kan vara gångbart till  vårt Loppis är välkomna att ringa till någon av oss och det gäller även att skänka bakverk i alla dess former som kommer att berika även vår kassa i slutändan. Talar lite om detta på bussen.Till  dess, var rädda om er alla........


Solveig/

            och styrelsen

                   


Följande tider för 2019  är:

                                                  Resa                    28 maj

                                                  Medlemsträff     17 september

                                                   Höstmöte           22 oktober

                                                   Julfest                10 december


Kontaktpersoner:


Ulla           0705 373465

                    ullajakobsson02@gmail.com

Solveig       0708 420378

                    solveigjohnsson18@gmail.com

Gunilla      0705 690988

                    gunillanyman@hotmail.comc/o Solveig Johnsson

Kvarnpirsgatan 4

417 64 GÖTEBORG

Telefon 0708 42 03 78

Bankgiro 412-7569

OrgNo 8572089855