Kamratföreningen Lindholmsflickor

 

 

Hej alla Lindholmsflickor,

 

tack för uppslutningen till vårt årsmöte, fantastiskt att vi var exakt lika många som förra året med 40 stycken trogna medlemmar. Vi fick avtacka Ingrid Björlin, vår kassör under 3 år, för ett väldigt fint arbete och gott kamratskap under denna tiden och Eivor Jansson axlar nu denna manteln. Laila Olsson i valberdningen avtackades också och Kerstin Andersson kommer in istället. En av våra ´nya´ Lindholmsflickor, Elisabeth Dahlgren, valdes in som styrelsesuppleant efter Eivor Jansson och hälsas välkommen i gruppen.

 

De flesta har varit så tillmötesgående angående anmälningar per telefon, mail och via sms, om deltagande på våra träffar, men vi saknar ännu en liten del av er......kan vi hjälpas åt så är det bra, det är enbart för att slippa köpa för mycket. Vi gör vårt bästa för att spara till vår gemensamma kassa och denna gången var det några i styrelsen som bjöd på hembakade kakor.

 

Det är nu 65 som har skrivit på listan gällande vårt jubileum den 29 maj 2018. Det blir en hemlig resa med buss ifrån Wieselgrensplatsen som vanligt. Tiden för avresan är beräknad till mellan 10:30 och 11:00 med hemkomst 17:00 till 17:30.

Vi har bestämt att det skall kosta 250 kronor/person, resten betalas ur vår gemensamma kassa som vi har sparat till med olika aktiviteter. Tveka inte att höra av er angående resan/jubiléet till någon i styrelsen eller när ni kommer till nästa möte.

 

Års/medlemsavgiften á 150 kronor skall vara inbetald senast den 29 januari 2018 och resan á 250 kronor skall inbetalas senast den 27 april.

 

Eftersom vi har svårt att hantera 1, 2 och 5 kronor som betalning på våra träffar så ber vi er att endast använda sedlar, 10 kronor eller i nödfall 5 kronan.

 

Nu ses vi igen den 13 mars, tills dess, var rädda om er

 

 

/Solveig och styrelsen

 

För att se våra medlemsmöten under 2018, gå in på kalendarium i nedanstående text.

 

c/o Solveig Johnsson

Kvarnpirsgatan 4

417 64 GÖTEBORG

Telefon 0708 42 03 78

Bankgiro 412-7569

OrgNo 8572089855